MENU

Co nas wyróżnia?

JAKO BETTER ENERGY JESTEŚMY WŁAŚCICIELEM FARM FOTOWOLTAICZNYCH – SAMODZIELNIE REALIZUJEMY NASZE INWESTYCJE OD MOMENTU POZYSKANIA GRUNTÓW, PO BUDOWĘ ORAZ SPRZEDAŻ ZIELONEJ ENERGII DLA ZAINTERESOWANYCH PODMIOTÓW

Nasze działania wspierają największe duńskie fundusze emerytalne. Stawiamy na kreowanie korzyści dla właścicieli gruntów i lokalnych społeczności.

Better Energy wytwarza tanią i czysta energię elektryczną 

Rozwój krajowych mocy w obszarze energetyki słonecznej przyśpieszy polską transformację w kierunku większego wykorzystania taniej i czystej zielonej energii. Pozwoli też na redukcję szkodliwych emisji i wpłynie pozytywnie na konkurencyjność rodzimej gospodarki.

Chcemy pokazywać innym, jak kształtować naszą przyszłość w budowie systemu energetycznego dającego korzyści dla całego społeczeństwa. Dlatego aktywnie rozbudowujemy nasz portfel farm fotowoltaicznych i szukamy nowych partnerów oraz możliwości rozwoju.

Partnerstwo przy dostarczaniu zielonej energii 

Better Energy produkuje tanią, zieloną energię elektryczną, która jest dostępna dla firm o dowolnej skali działalności biznesowej. Poprzez zawarcie indywidualnych umów sprzedaży energii (tzw. PPA) dostarczamy ją do podmiotów, które chcą mieć wpływ na powstrzymanie zmian klimatycznych. Mogą to być największe międzynarodowe firmy lub samorządy, które chcą dbać o środowisko i zapewnić sobie niskie koszty pozyskania energii. 

Regeneracja i wsparcie lokalnej przyrody

Better Energy stawia na rozwój wielkoskalowych projektów, które wspierają lokalną bioróżnorodność. Odpowiednio zaprojektowane farmy fotowoltaiczne mogą działać na korzyści wielu gatunków miejscowej flory i fauny, umożliwiając ich wieloletnią regenerację i rozwój.

Przykładowo na większości naszych farm fotowoltaicznych w Danii wypasane są owce. Ponadto na zlokalizowanych w Polsce farmach fotowoltaicznych Polanów i Postomino, postawiono na rozwiązania wspierające bioróżnorodność, takie jak zagajniki czy oczka wodne.

News

Pages