MENU

Better Energy Sweden

Lokalt förankrad solenergi i samklang med naturenOm oss

Better Energy är ett integrerat förnybart energibolag som grundades med syftet att accelerera övergången till förnybara energikällor. Vi utvecklar, bygger, äger och driver storskaliga förnybara energiparker med fokus på lokalt och regionalt värdeskapande och ett starkt engagemang för naturen.

Med 120+ etablerade solparker och en pipeline på över 13 GW produktionskapacitet är Better Energy en norra Europas snabbast växande leverantörer av el från solen.

Våra solparker utvecklas på marknadsmässiga villkor utan statliga bidrag genom elköpsavtal (PPA) och den rena elektriciteten vi säljer är dessutom billigare än både kol, olja och gas.

Better Energy kontrollerar hela värdekedjan internt vilket innebär att vi utvecklar våra projekt från första dialog med markägare till elnätsanslutning av den färdiga parken och ansvarar för driften under solparkens livstid samt för nedmontering och återställning av marken. Genom hela processen fokuserar vi på lokal förankring och samspel med naturen. 


Här kan du läsa de senaste nyheterna från oss:

Vårt syfte

Better Energy grundades med syftet att gå före i den gröna omställningen och vara en ledande aktör i att utveckla projekt som gynnar människor och natur på lokal och global nivå.

Experter på svensk energi

Better Energy har varit aktiva i Sverige sedan 2020 och arbetar med projekt runt om i landet. Vårt svenska team med bas i Malmö besitter spetskunskap om Sverige och den svenska energibranschen.

Genom att luta oss på erfarenhet och expertis från de 120+ projekt som Better Energy har varit med och byggt i norra Europa utvecklar Better Energy Sweden nya unika lösningar för den svenska marknaden.

Better Energy är aktiva i Sverige, Danmark, Polen och Finland.

 

Att vara en god granne 

Tack vare kunskapsutbyte och erfarenheter mellan våra andra marknader kan vi sätta ribban extra högt och överträffa förväntningar i Sverige.

Vi betonar vikten av att göra saker på rätt sätt i granndialoger, öka den biologiska mångfalden i våra projektområden och helt enkelt vara en god granne.  

 

Skapandet av en hållbar framtid 

Vi arbetar varje dag för att göra skillnad. Vi vill bidra till en hållbar framtid genom att driva omställningen mot förnybar energi med projekt som dessutom gynnar biologisk mångfald och lokala ekosystem.

Kontakta oss

Växeltelefon:
040 - 12 27 58
Vår växeltelefon är bemannad helgfria vardagar kl 9-15.

Mail:
info.sweden@betterenergy.com

Adress:
Better Energy Sweden AB
c/o United Spaces
Nordenskiöldsgatan 24
211 19
Malmö

News

Pages