MENU

Better Energy Sweden

Lokalt förankrad solenergi i samklang med naturen

Better Energy är ett energibolag som producerar grön el från solen. Vi designar, utvecklar, finansierar, bygger, sköter och äger solparker som genererar ren elektricitet. Vi tar hand om hela värdekedjan - från tidig dialog med markägare till energiproduktion till återställning av marken – hela tiden med fokus på lokal förankring och samspel med naturen. 

Experter på svensk energi

Vi har varit aktiva i Sverige sedan 2020 och arbetar med projekt runt om i landet. Vårt team besitter spetskunskap om Sverige och den svenska energimarknaden samtidigt som vi kan luta oss mot erfarenheten och expertisen från de 115 solparker Better Energy har varit med och byggt i Danmark och Polen. 

Att vara en god granne 

Tack vare vårt kunskapsutbyte och erfarenhet från våra andra marknader kan vi sätta ribban högt och överträffa förväntningar i Sverige. Vi betonar vikten av att göra saker på rätt sätt i granndialoger, öka den biologiska mångfalden i våra projektområden och helt enkelt vara en god granne.  

Skapandet av en hållbar framtid 

Vi arbetar varje dag för att göra skillnad. Vi vill bidra till en hållbar framtid genom att driva omställningen mot förnybar energi med projekt som dessutom gynnar biologisk mångfald och lokala ekosystem. 

Kontakta oss 

Better Energy Sweden AB

c/o United Spaces

Nordenskiöldsgatan 24  

211 19  

Malmö  

 

Telefon: 040 - 12 27 58  

E-mail: info.sweden@betterenergy.com  

News

Pages