MENU
04 July 2024

Fraugde Solcellepark - Projektinfo Sommer 2024

Hvad sker der hen over sommeren 2024:​ Solcelleparken ved Fraugde er i den sidste del af byggefasen, og anlægsarbejdet forventes at være afsluttet med udgangen af juli 2024. ​

Hvad sker der hen over sommeren 2024:​
Solcelleparken ved Fraugde er i den sidste del af byggefasen, og anlægsarbejdet forventes at være afsluttet med udgangen af juli 2024. ​

  • Juli: Uge 29-31 forventes at være de sidste uger med mange lastbiler i området. Herefter vil den kontinuerlige tunge trafik blive indstillet med undtagelser af fragtbiler i en betydelig mindre frekvens
  • August: Uge 32-35 forventes fragtbiler i området, mens solcelleparken klargøres til drift. 
  • September: Solcelleparken tilsluttes elnettet og leverer grøn strøm.

 

Better Energy kontaktperson i byggefasen:

Thomas Kjergaard, Construction Project Manager, BE

Mail: tkj@betterenergy.dk 

Telefon: +45 51 37 21 13

 

Fakta om solcelleparken:​

Placering: Odense Kommune 

Areal: Parken er 73 hektar.

Strømproduktion: 76.000 MWh om året. Det svarer til ca. 19.000 husstandes årlige elforbrug.

Link til lokalplan: https://www.betterenergy.com/media/hg1ir02z/publiceret-fraugde-lokalplan.pdf 

Solcelleparken er opkaldt efter den nærliggende herregård, Fraugdegaard og ligger godt 10 km sydøst for Odense mellem byen Fraugde mod nord og Birkum mod syd. ​

​I samarbejde med lokalbefolkningen er der undervejs i planprocessen lavet individuelle løsninger med de tætte naboer. ​

​Markerne på området er udtaget af landbrugsdrift, og der er i stedet blevet sået græs. Derfor er gødning og sprøjtning fortid, og solcelleparken bliver et græsningsareal for får.​

Parken er opdelt i en østlig og en vestlig del af Ørbækvej, og i den østlige del af parken står tre eksisterende vindmøller.​

Græssende får: Fåregræsning hjælper med at holde græsset kort i parkerne. Fårene får ly fra solpanelerne og frisk græs.

Naturhegn: Der bliver etableret beplantningsbælter rundt om solcelleparkens byggefelter, der skaber visuel afskærmning.

 

News

Pages